New Page 1
www.lsgcoc.com BOAT PEOPLE MEMORIAL 2012
 
 
   
 
  join us
 
New Page 1
 
EB5 DAU TU

 

Quyền lợi nhà đầu tư EB-5
 
    Người có thẻ xanh hợp pháp theo chương trình EB-5 được hưởng những quyền lợi như bất cứ người công dân nào tại Hoa Kỳ.
    Mọi thành viên trong gia đình đủ tư cách, điều kiện theo EB-5 Visa có thể đến Hoa Kỳ bất cứ lúc nào và sinh sống bao lâu mà họ muốn.
    Nhà đầu tư có thể đến Hoa Kỳ với tư cách cá nhân hay mục đích kinh doanh bất cứ lúc nào.
    Người giữ thẻ xanh EB-5 có thể du lịch Hoa Kỳ mà không cần xin chiếu khán tại tòa Lãnh Sự hay Đại Sứ Quán Hoa Kỳ.
    Người đầu tư có thể làm việc sinh sống hay sở hữu tài sản, kinh doanh bất cứ ở đâu tại Hoa Kỳ.
    Người tốt nghiệp Đại học hay Nghiên cứu sinh tại các trường Cao Đẳng, Đại Học ở Hoa Kỳ được thừa nhận trên toàn thế giới và khi có thẻ xanh, nhà đầu tư có mọi quyền lợi và học phí thấp, chỉ bằng một phần tư phí du học.
    Giá sinh hoạt tại Hoa Kỳ thấp hơn so sánh hầu hết các nước công nghiệp Tây Phương khác.
    Giá cả nhà cửa thấp và tiện nghi, chất lượng tiêu dùng tốt và dịch vụ nói chung rẻ hơn so với các nước Tây Phương khác.
    Sinh viên có thể làm việc tại Hoa Kỳ trong khi đang theo học tại các trường Cao Đẳng, Đại Học và tiếp tục khi tốt nghiệp hoặc là Nghiên cứu sinh.
    Hoa Kỳ cung cấp các trường công lập, sức khỏe, quan tâm y tế, thuốc men, an sinh xã hội và các chương trình xã hội khác.
    Nhà đầu tư EB-5 cùng các thành viên khác trong gia đình có thể đến Hoa Kỳ sau khi nộp đơn và có thể lấy được nhập tịch công dân Hoa Kỳ sau khi thường trú 5 năm.
    Được hưởng điều kiện tốt nhất về khí hậu, môi trường sống, y tế, an toàn thực phẩm, giáo dục.
 
 
 
 
 
New Page 1 New Page 1
   
 
New Page 1
     
  We affiliate with   Our Services
       
   
   
  Contact Us  
  Little Saigon Chamber of Commerce
16185 Brookhurst Street
Fountain Valley, CA 92708
Tel: 1(800)592-9077
Fax: 1(800)592-9077
 

    About Us     Events    Business directory    Members    Join us    Public Announcement