New Page 1
www.lsgcoc.com BOAT PEOPLE MEMORIAL 2012
 
 
   
 
  join us
 
New Page 1
 
Article Listing
1 2 3   Trang Kế
BOAT PEOPLE MEMORIAL 2012 Post by staff, Oct 07, 2012
EB5 DAU TU IN FEDERALIZED INVESTMENT Post by staff, Oct 07, 2012
  Visa định cư Mỹ Diện nhà đầu tư EB-5 visa   1. Giới thiệu: • EB-5 là visa định cư (green card) dành cho các nhà đầu tư sang Mỹ và các thành viên gia đình đi theo (vợ/chồng và con dưới 21 tuổi, độc thân) định cư ở Mỹ...
EB5 DIEN DAU TU Post by staff, Oct 07, 2012
  Visa định cư Mỹ Diện nhà đầu tư EB-5 visa   1. Giới thiệu: • EB-5 là visa định cư (green card) dành cho các nhà đầu tư sang Mỹ và các thành viên gia đình đi theo (vợ/chồng và con dưới 21 tuổi, độc thân) định cư ở Mỹ...
VACEF NON PROFIT ORG Post by staff, Oct 07, 2012
    VIETNAMESE AMERICAN CULTURAL AND EDUCATION FOUNDATIONS   Our Mission VACEF is comprised of a group of Vietnamese American people who are inspired to work together to make a difference in the community. VACEF mission is to serve its local and global communities through community service and business networking. Our slogan is: “ WE HELP.”   Since its formation, VACEF has provided assistance to a wide variety of service projects that meet the needs of...
L1 DIEN DOANH NHAN ( IMMIGRATION) Post by staff, Oct 07, 2012
  Diện doanh nhân L-1 visa   Cấp Visa thông qua hình thức công ty "L" đã trở thành một trong những làm việc không định cư quan trọng nhất. Thị thực "L" cho phép các tổ chức, công ty hoạt động ở nước ngoài đưa nhân viên của...
EB5 DAU TU Post by staff, Oct 07, 2012
  Quyền lợi nhà đầu tư EB-5       Người có thẻ xanh hợp pháp theo chương trình EB-5 được hưởng những quyền lợi như bất cứ người công dân nào tại Hoa Kỳ.     Mọi thành viên trong gia đình đủ tư cách,...
YOU ARE INNOCENT UNTIL PROVEN GUILTY( CRIMINAL DEFENSE) Post by staff, Oct 07, 2012
BỊ TỐ HIẾP DÂM CÓ THỂ BỊ TÙ 20 NĂM VÀ TRỤC XUẤT NHỜ LS TỪ HUY HOÀNG BIỆN HỘ ĐƯỢC TRẮNG ÁN “Vào mùa hè năm 2008, khi tôi đang ngủ, cảnh sát gọi cho biết có người tố cáo tôi hiếp dâm cũng như các hành vi...
CAREER WITH LSG CHAMBER OF COMMERCE Post by staff, Oct 04, 2012
Careers at the U.S. Chamber Whether you’re looking for an internship, a fellowship, are new to the workforce, or have years of experience, exciting employment opportunities await you at the Chamber. If your qualifications match a vacancy, one of our recruiters will contact you for an interview. Get started today: Apply online now Find out what it's like to work at the Chamber Read answers to frequently asked questions At the Chamber, we recognize that our...
VACEF, NON PROFIT ORG Post by staff, Oct 04, 2012
VACEF VACEF  is comprised of a group of Vietnamese American people who are inspired to work together to make a difference in the community.  VACEF mission is to serve its local and global communities through community service and business networking.  Our slogan is: “ WE HELP.”   Since its formation, VACEF has provided assistance to a wide variety of service projects that meet the needs of our local and global communities, such as: FREE LAW DAYS IN ORANGE...
FREE LAW DAYS WITH VACEF AND THE TU FIRM. Post by staff, Oct 04, 2012
Fountain Valley, Ca (February 26, 2011) The Vietnamese American Culture & Education Foundation (VACEF), a non-profit organization, in conjunction with the Little Saigon Chamber of Commerce and the U.S. Army, where Attorney Hoang Huy Tu serves on the Federal U.S. Army Advisory Council, presented Free Law Day at The Tu Firm. This event had been a long time in the making and its necessity was realized by Hoang Huy Tu who, during the course of his practice spanning over a decade as ...
1 2 3   Trang Kế
New Page 1 New Page 1
   
 
New Page 1
     
  We affiliate with   Our Services
       
   
   
  Contact Us  
  Little Saigon Chamber of Commerce
16185 Brookhurst Street
Fountain Valley, CA 92708
Tel: 1(800)592-9077
Fax: 1(800)592-9077
 

    About Us     Events    Business directory    Members    Join us    Public Announcement